Emj Inomgårds har sin bas på en gård utanför Högboda, två mil nordväst om Kil i Värmland.
På gården bedrivs också köttdjursproduktion i en kall lösdrift.
Företaget startades 2008 av Magnus Jensen. Magnus har lång erfarenhet av branchen som tidigare anställd i ett annat inomgårdsföretag.                   

När han startade EMJ Inomgårds såg han möjligheterna att utveckla företaget i den riktning han ville och att kunna ge varje kund den service och det bemötande som vi tycker är så viktigt. Vi ser det också som ett stort plus att vi har en gedigen erfarenhet av i stort sett alla i lantbruket förekommande djurslag. Vi vet hur djuren fungerar i praktiken och inte bara i teorin, vilket gör att vi tillsammans med kunden kan sy ihop en inviduell och gårdsanpassad lösning för just han eller hennes behov.

Vi Som jobbar

Bildnamn Magnus,Säljer,monterar och fixar det mesta
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Eva, Kontor och administration